Thông báo
Thông báo v/v phản hồi danh sách sinh viên không đủ điều kiện thi học phần kiến thức chuyên ngành tổng hợp và thi tốt nghiệp lần 1 năm 2019-2020
[ Cập nhật vào ngày (26/06/2020) ]


266201.jpg
266202.jpgPhòng Đào tạo Đại họcCác ý kiến của bạn đọc

liên kết