Thông báo
Công khai hồ sơ điện tử của ứng viên xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư tại HĐGSCS Đại học Y Dược Cần Thơ năm 2020
[ Cập nhật vào ngày (05/07/2020) ]


CÔNG KHAI HỒ SƠ ĐIỆN TỬ CỦA ỨNG VIÊN XÉT CÔNG NHẬN

ĐẠT TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ TẠI HĐGSCS Đại học Y Dược Cần Thơ năm 2020

 

Theo quy định tại Điều 11, Quyết định 37/2018/QĐ-TTg, Đại học Y Dược Cần Thơ công khai hồ sơ ứng viên đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS tại HĐGSCS Đại học Y Dược Cần Thơ năm 2020.

 

TT

Họ tên ứng viên

Chức danh đăng ký

Ngành

Đơn vị công tác

Hồ sơ ứng viên

1

Đỗ Châu Minh Vĩnh Thọ

PGS

Dược học

Trường ĐHYDCT

Xem tại đây

2

Dư Thị Ngọc Thu

PGS

Tiết niệu học

Trường ĐHYDCT

Xem tại đây

 
Phòng Nghiên cứu Khoa học và Hợp tác Quốc tếCác ý kiến của bạn đọc

liên kết