Thông báo
Thông báo triệu tập ứng viên dự xét tuyển vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức của Trường Đại học Y Dược Cần Thơ đợt 2 năm 2020
[ Cập nhật vào ngày (24/09/2020) ]


24-9-20-2.jpg

24-9-20-3.jpg
24-9-20-4.jpgPhòng TCCBCác ý kiến của bạn đọc

liên kết