Thông báo
Thông báo thời gian và địa điểm ứng viên tham dự kiểm tra sát hạch vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức của Trường năm 2020
[ Cập nhật vào ngày (01/10/2020) ]


1-10-1.jpg

1-10-1.jpg
Phòng Tổ chức Cán bộCác ý kiến của bạn đọc

liên kết