Thông báo
Thông báo hướng dẫn quy trình, cách tính điểm và xác định người trúng tuyển viên chức Trường đợt 2 năm 2020
[ Cập nhật vào ngày (01/10/2020) ]


1-10-4.jpgPhòng Tổ chức Cán bộCác ý kiến của bạn đọc

liên kết