Thông báo
Công văn số 491/SYT-KHTC ngày 8/2/2021 của Sở Y tế Thành phố Cần Thơ về việc sẵn sàng ứng phó các tình huống phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Cần Thơ
[ Cập nhật vào ngày (09/02/2021) ]


9-2-21-.jpgSở Y tế Thành phố Cần ThơCác ý kiến của bạn đọc

liên kết