Thông báo
Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư của Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Y Dược Cần Thơ năm 2021 (Điều chỉnh lần 2)
[ Cập nhật vào ngày (28/07/2021) ]


28-7-21.jpgPhòng Khoa học công nghệ và Quan hệ đối ngoạiCác ý kiến của bạn đọc