Thông báo
Thông báo công khai các khoản tài trợ hiện vật tại Trường Đại học Y Dược Cần Thơ hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19 (từ ngày 25/8/2021 đến 7/9/2021)
[ Cập nhật vào ngày (08/09/2021) ]


8-9-21-3.jpgPhòng HCTHCác ý kiến của bạn đọc