Thông báo
Kết quả thi chứng chỉ tin học cơ bản Quốc gia ngày 27/10/2019
[ Cập nhật vào ngày (20/11/2019) ]

Thông báo với các bạn thí sinh khi xem điểm nhớ kiểm tra lại thông tin cá nhân của mình cho chính xác Nếu có bạn nào bị sai thông tin liên hệ trực tiếp tại Trường Đại học Cần Thơ đường 3/2 gặp Cô Giàu để điều chỉnh lại. Vì khi in bằng xong mới báo sai thông tin và nếu lỗi đó là ở các bạn thí sinh thì Trung tâm sẽ không in lại chứng chỉ mới được. Hạn chót chỉnh sửa thông tin đến ngày 27/11/2019.


Xem tập tin đính kèm.Tập tin đính kèm

Trung tâm Dịch vụ và hỗ trợ sinh viênCác ý kiến của bạn đọc

liên kết