Thông báo
Kế hoạch và thông báo tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2020
[ Cập nhật vào ngày (27/02/2020) ]


Xem tập tin đính kèm bên dưới.Tập tin đính kèm

Phòng TCCBCác ý kiến của bạn đọc

liên kết