Hiển thị Slider
Chương trình Đào tạo
Góp ý chương trình và kế hoạch đào tạo đại học chính quy và không chính quy, năm học 2016 – 2017 (lần 3)

Thông báo về việc đăng ký lại học kỳ hè, năm học 2014-2015Góp ý chương trình và kế hoạch đào tạo đại học chính quy và không chính quy, năm học 2014 – 2015Kết luận của Hiệu Trưởng về một số điều cần lưu ý khi xây dựng chương trình đào tạo theo hệ thống tín chỉChương trình và kế hoạch đào tạo đại học hệ chính quy và không chính quy năm học 2013 - 2014
Biểu mẫu
Phiếu nhận xét, thẩm định giáo trình

Thông báo về việc đăng ký làm luận văn và tiểu luận tốt nghiệp đại họcKế hoạch và biểu mẫu thanh toán giờ giảng 2014 - 2015Thông báo v/v tổng hợp giờ giảng năm học 2013 - 2014Phiếu đăng ký học phần
Qui định qui chế
Qui định xét miễn và công nhận điểm học phần trong chương trình đào tạo bậc đại học

Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉQuy định về dạy - học lâm sàng tại Bệnh việnQui định về tổ chức học lạiQuyết định về việc ban hành nội quy phòng thực t ập
Lịch học - lịch thi
Thời khóa biểu học kỳ 1, năm học 2016-2017 các lớp năm thứ nhất

Lịch thi lần 2 lớp Y sĩ YHCT K5Lịch thi học kỳ 1 năm học 2016-2017Lịch thi hk 1 2016-2017, lần 2 2015-2016 các lớp VLVHThời khóa biểu học kỳ 1, năm học 2016-2017 các lớp năm thứ nhất
Thông báo
Thông báo triệu tập sinh viên dự lễ Khánh thành và dự Hội nghị Khoa học kỹ thuật

Lịch thi lần 2 Học kỳ I năm học 2016 - 2017 lớp Y sĩ YHCT K4Danh sách sinh viên hoàn thành học phần giáo dục thể chất khóa 40,41 năm học 2014-2015Thông báo đăng ký làm luận văn tốt nghiệp đại họcLịch học lý thuyết ớp Điều dưỡng gây mê hội sức khóa 2016
Thông báo - Sự kiện

Thông tin Liên hệ

PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC
Điện thoại: 0710 3 831 531
Email: daotao@ctump.edu.vn