Hiển thị Slider
Chương trình Đào tạo
Đề cương ôn tập thi tốt nghiệp bậc đại học năm 2017

Góp ý chương trình và kế hoạch đào tạo đại học chính quy và không chính quy, năm học 2016 – 2017 (lần 3)Thông báo về việc đăng ký lại học kỳ hè, năm học 2014-2015Góp ý chương trình và kế hoạch đào tạo đại học chính quy và không chính quy, năm học 2014 – 2015Kết luận của Hiệu Trưởng về một số điều cần lưu ý khi xây dựng chương trình đào tạo theo hệ thống tín chỉ
Biểu mẫu
Phiếu nhận xét, thẩm định giáo trình

Thông báo về việc đăng ký làm luận văn và tiểu luận tốt nghiệp đại họcKế hoạch và biểu mẫu thanh toán giờ giảng 2014 - 2015Thông báo v/v tổng hợp giờ giảng năm học 2013 - 2014Phiếu đăng ký học phần
Qui định qui chế
Qui định xét miễn và công nhận điểm học phần trong chương trình đào tạo bậc đại học

Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉQuy định về dạy - học lâm sàng tại Bệnh việnQui định về tổ chức học lạiQuyết định về việc ban hành nội quy phòng thực t ập
Lịch học - lịch thi
Thời khóa biểu Học kỳ II của Lớp Y sỹ YHCT K5 (sau tết)

Thông báo lịch thi lần 1 các khóa năm cuối, hệ VLVH K30 và lần 2 hk 1 2016-2017 lớp hệ VLVH K28, 29Lịch thi lần 2 học kỳ 1 năm học 2016-2017 (đợt 3)Lịch thi lần 2 học kỳ 1 năm học 2016-2017 (đợt 1)Thời khóa biểu Học kỳ II của Lớp Y sỹ YHCT K5 (sau tết)
Thông báo
Thông báo thi tốt nghiệp Lớp bồi dưỡng kiến thức Gây mê hồi sức

Thông báo lịch sinh hoạt quy chế & phát hành tài liệu ôn thi đầu vào hệ liên thông và vừa làm vừa học năm 2017Lịch thi lần 2 học kỳ 1 năm học 2016-2017 (đợt 4)Lịch thi lần 2 học kỳ 1 năm học 2016-2017 (đợt 3)Lịch thi lần 2 học kỳ 1 năm học 2016-2017 (đợt 2)
Thông báo - Sự kiện

Thông tin Liên hệ

PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC
Điện thoại: 0710 3 831 531
Email: daotao@ctump.edu.vn