Thông tin Ngày hội việc năm 2021

 

     
     

NHÀ TÀI TRỢ BẠC

BỆNH VIỆN PHỤ SẢN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

NHÀ TÀI TRỢ ĐỒNG

CICS Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp Bệnh viện Quốc tế Phương Châu TSUKUI SULECO Sở Y tế Bình Dương  
 

 

             
 

KHẢO SÁT

1. Khảo sát tại các gian hàng. (Nhấp vào link này)

 

2. Khảo sát cán bộ tham dự. (Nhấp vào link này)

 

3. Khảo sát sinh viên tham dự. (Nhấp vào link này)