Khoa Dược

Căn cứ vào kết quả lấy ý kiến phản hồi sinh viên năm học 2019-2020, Khoa Dược xin kính gửi Phòng một số giải đáp của các Bộ môn như sau:

- Ý kiến về học phần TT. Dược lâm sàng I (DK0307): có điểm chậm.

Giải đáp của Bộ môn: do học phần TT. Dược lâm sàng I đánh giá dựa vào cột điểm báo cáo phân tích đơn thuốc của sinh viên, sinh viên phải học xong các bài thực tập mới đủ kiến thức và kỹ năng để thực hiện bài báo cáo phân tích đơn thuốc. Bộ môn chờ đến cuối đợt thực tập mới phân bài cáo cáo cho sinh viên và cho sinh viên một thời gian dài để chuẩn bị bài báo cáo nên kết quả đánh giá chậm. Trong tương lai, Bộ môn sẽ phân đơn thuốc báo cáo cho sinh viên từ đầu, trong quá trình học, sinh viên sẽ vận dụng kiến thức và kỹ năng từ các bài và sẽ nộp bài báo cáo chỉ 1 tuần sau khi kết thúc đợt thực tập.

- Ý kiến về học phần TT. Dược lý II (DK0315): đôi lúc thầy cô bận đột xuất nên dời tiết học.

Giải đáp của Bộ môn: do các thầy cô đôi khi có cuộc họp đột xuất của Trường nên phải dời lịch học. Trong tương lai, Bộ môn sẽ cố gắng sắp xếp lịch học cho phù hợp với lịch công tác của các thầy cô hơn, nếu có lịch họp đột xuất của Trường, Bộ môn sẽ cử thầy cô khác dạy thay, hạn chế trường hợp bỏ tiết hoặc dời lịch học.

- Ý kiến về học phần Hóa dược I (DK0201): phần lý thuyết và thực tập chưa có liên hệ nhiều.

Giải đáp của Bộ môn: Bộ môn sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát vào mỗi buổi học lý thuyết để tránh trường hợp sinh viên có những ý kiến như trên.