Khoa Răng Hàm Mặt

NỘI DUNG PHẢN HỒI CỦA SINH VIÊN

PHẢN HỒI CỦA KHOA RHM

Ngành Răng hàm mặt

- Không hài lòng nhất là thi tốt nghiệp bằng trắc nghiệm sẽ không công bằng vì có những người không hiểu, không làm và chỉ đợi đáp án từ mọi người

Cải thiện cách biên soạn câu hỏi trắc nghiệm, đa dạng hoá nhiều hình thức

Tổ chức thi chạy trạm, máy vi tính

- Các thiết bị thực hành, chưa đủ để sinh viên thực tập

Phòng thực hành Khoa đã đề xuất nhà trường trang bị thêm, tuy nhiên còn phục thuộc vào nguồn kinh phí hỗ trợ hàng năm

Tăng cường cơ sở thực tập ngoài trường (bệnh viện thực hành)

- Không có môn phẫu thuật thực hành về việc bóc tách và khâu vạt trong phẫu

Bộ môn phụ trách sẽ bổ sung nội dung bài giảng trong học phần:

+ Giải phẫu ứng dụng và phẫu thuật thực hành hàm mặt

+ Phẫu thuật miệng 2

- Chưa có ký túc xá

Nhà trường sẽ xây dựng, tuy nhiên phụ thuôc vào qui hoạch và kinh phí

- Thêm sách nha cho sinh viên răng hàm mặt

Giảng viên đề xuất thư viện mua.

Khuyến khích chia sẽ nguồn học liệu giảng viên, sinh viên, học viên, cựu sinh viên

Tranh thủ từ nguồn đối tác với Trường.

 

- Giảng dạy không đúng theo lịch học của sinh viên

Khoa kiểm tra sổ giảng dạy.

Tăng cường nhắc nhở bộ môn thực hiện đúng lịch giảng và tiến độ giảng dạy.

Phân công trách nhiệm cố vấn học tập theo dõi lịch học của sinh viên

- Bổ sung thêm các khóa kĩ năng mềm cho sinh viên

Đoàn thanh niên, câu lạc bộ, đội nhóm sẽ triển khai trong tương lai nhiều hơn

- Một số giảng viên trong khoa Răng hàm mặt giảng bài không hay, không tận tâm với bài giảng

Trường, Khoa đang triển khai dự giờ các thầy cô để kiểm tra chất lượng giảng dạy

Triển khai họp thư góp ý sinh viên

- Thầy cô nên chia sẻ kinh nghiệm lâm sàng nhiều hơn và giúp sinh viên cập nhật kiến thức tốt hơn nữa

Sẽ thông báo đến các thầy cô để các thầy cô chia sẻ kinh nghiệm

Tăng cường thảo luận, đối thoại sinh viên – giảng viên

Tăng cường giảng dạy lâm sàng, bình ca bệnh.

- Giáo trình chuyên môn (Răng hàm mặt) của một số môn không thống nhất: bài giảng thì nằm trong slide của mấy thầy cô nhưng giáo trình chúng em nhận được thì nội dung không giống, mỗi khi thi học kì chúng em phải học trong những tờ giấy photo rời rạc

Khoa Trường đang nghiệm thu giáo trình, cập nhật kiến thức nội dung bài giảng và kiểm tra thống nhất nội dung giữa slide và giáo trình

Tăng cường hướng dẫn tự học có hướng dẫn

- Còn nhiều bất cập, chưa thống nhất giữa các giảng viên

Hoàn thiện giáo trình dạy học.

Xây dựng qui trình khám, điều trị.

Xây dựng bảng check list đánh giá người học.

Tập huấn giảng viên.

RH0204-Nha khoa công cộng

Một số bài hình ảnh còn ít

Đã đề nghị bộ môn, giảng viên cập nhật.

RH0206-Sinh học miệng

Hình ảnh minh họa khi giảng còn ít. Ít thông tin ứng dụng lâm sàng. Hấp dẫn người học 6/10

Đã đề nghị bộ môn, giảng viên cập nhật.

RH0107-LT.Bệnh học miệng – hàm mặt II

Chưa có thời gian thực tập nhiều ở bệnh viện

Đã đề nghị bộ môn, giảng viên xây dựng, sắp xếp lịch giảng cho sinh viên thực hành bệnh viện nhiều hơn

Xây dựng kế hoạch bài giảng lý thuyết lâm sàng

RH0301-LT. Chữa răng – nội nha I

Giáo trình chính thức phát quá trễ, chưa xây dựng ngân hàng câu hỏi

Đã đề nghị bộ môn, giảng viên giới thiệu giáo trình sớm

Đã đề nghị bộ môn đang xây dựng

RH0306-LT. Phẫu thuật miệng II

Chưa có ngân hàng câu hỏi

Đã đề nghị bộ môn đang xây dựng

RH0313-LT. GP ứng dụng và PTTH hàm mặt

Thực hành không được xem trọng mô hình không có/không đáp ứng được nội dung bài học

Đã đề nghị bộ môn đang xây dựng nội dung thực hành.

Kế hoạch bổ sung mô hình thực tập.

RH0402-Phục hình II

Hay nghỉ đột xuất - chưa xây dựng được ngân hàng câu hỏi

Đề thi sai quá nhiều

Đã đề nghị bộ môn, giảng viên cập nhật

RH0405-LT.Phục hình IV

Mỗi thầy cô mỗi ý khác nhau, lâm sàng và labo còn nhiều chỗ không hỗ trợ lẫn nhau chính xác

Xây dựng qui trình khám, điều trị.

Xây dựng bảng check list đánh giá người học.

Sổ tay lâm sàng, hướng dẫn tự học

Tập huấn giảng viên.

RH0607-Cắn khớp học

Phần thực hành còn quá sơ sài.

Em có xem youtube về thực hành học phần này của YDS thấy rất hấp dẫn và rất nhiều kiến thức nhưng học phần vừa rồi thực hành không được đề cao.

Đã đề nghị bộ môn, giảng viên cập nhật kế hoạch bài giảng.

RH0610-LT. Răng trẻ em

- Phát giáo trình hơi trễ và chưa có ngân hàng câu hỏi;

Đề thi có quá nhiều câu ở ngoài giáo trình

Đã đề nghị bộ môn, giảng viên cập nhật.

Hướng dẫn tự học có hướng dẫn phần kiến thức tăng cường.