Phòng Đảm bảo chất lượng

STT

NỘI DUNG GÓP Ý

PHẢN HỒI CỦA PHÒNG

1

Mong Nhà trường lắng nghe sinh viên khi thực hiện mỗi lần khảo sát, còn không thì xin nhà trường đừng quy định ép buộc sinh viên làm khảo sát. em xin cảm ơn Nhà trường lắng nghe

Cuối mỗi năm học, sau khi tổng hợp các báo cáo khảo sát, phòng đều tổ chức họp thông qua BGH, các đơn vị và đề nghị các đơn vị có liên quan xem xét các ý kiến góp ý của sinh viên đồng thời lập kế hoạch cải tiến cho năm học tới.

Năm học 2020-2021, phòng ĐBCL đã phối hợp với phòng CTSV trích xuất các ý kiến góp ý của sinh viên gửi về các đơn vị liên quan để trả lời và công khai đến SV thông qua các buổi đối thoại.

2

Không thấy lợi ích của việc đánh giá, không thích làm khảo sát, chưa thật sự quan tâm đến ý kiến góp ý của sinh viên

3

Chưa thật sự quan tâm đến ý kiến góp ý của sinh viên

4

Thêm phần đánh giá của môn học tiếp thu được bao nhiêu phần trăm

Phòng ĐBCL ghi nhận ý kiến góp ý của sinh viên và sẽ xem xét, điều chỉnh bộ công cụ khảo sát cho hợp lý.

Tuy nhiên, trong bộ công cụ hiện đã có câu hỏi “Người học TỰ ĐÁNH GIÁ đạt được CĐR của học phần”

5

Phần đánh giá cuối học phần em đã ý kiến năm ngoái, năm nay vẫn vậy không cải thiện. Em xin ý kiến, các thầy cô mà em không học buổi nào thì làm sao em có thể đánh giá được ạ. Nên việc bắt em phải hoàn thành bài đánh giá này là không đúng và kết quả thu về là không phản ánh sự thật.

Danh sách giảng viên, kỹ thuật viên đăng ký khảo sát được Bộ môn căn cứ vào lịch giảng và gửi đăng ký về Trường nên trong quá trình thực hiện khảo sát nếu nhận được phiếu phản hồi không đúng giảng viên các bạn đã từng học vui lòng email về Phòng: dbcl@ctump.edu.vn, ghi rõ nhóm lớp, học phần, giảng viên đánh giá và yêu cầu được gỡ cài đặt.

Kết quả phiếu khảo sát có câu “Số buổi mà bạn đã có tiết học với Thầy/Cô này” , nếu kết quả ghi nhậ chưa tiếp xúc sẽ loại bỏ phiếu để đảm bảo tính gái trị.

6

Sử dụng đa dạng các loại hình đánh giá khác nhau

Hiện tại, Trường triển khai khảo sát các đối tượng trong Trường (sinh viên, học viên, VC-NLĐ) trên phần mềm quản lý của Trường, khảo sát các đối tượng ngoài Trường (nhà tuyển dụng, cựu người học) qua nhiều hình thức: khảo sát trực tuyến, khảo sát trên phần mềm, đối thoại, hộp thư, email, tin nhắn...

Tuy nhiên các bạn có thể đề xuất thêm các hình thức khác cho Trường.