Phòng Thanh tra pháp chế

Phòng Thanh tra Pháp chế luôn tiếp thu các ý kiến đóng góp của sinh viên nhằm đảm bảo các quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm trong quá trình học tập, rèn luyện tại Trường. Để giúp học sinh, sinh viên kịp thời nắm được đầy đủ, chính xác các thông tin đã phản ánh, phòng Thanh tra Pháp chế đã tổng hợp và trả lời như sau:

            1/ Ý kiến phản ánh “ một số giảng viên còn tiêu cực trong quá trình học”:

            Đảng ủy, Hội đồng Trường, Ban Giám hiệu rất quan tâm đến công tác dạy và học, luôn yêu cầu giảng viên thực hiện đầy đủ và có trách nhiệm đối với công việc được giao, thực hiện nghiêm túc nề nếp giảng dạy, quản lý chặt chẽ lớp học; coi thi, chấm thi đảm bảo khách quan, công bằng và chính xác.

            Phòng Thanh tra Pháp chế sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các trường hợp vi phạm nề nếp, kỷ cương dạy – học, thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên.

            Tuy nhiên, vấn đề sinh viên phản ánh nêu trên liên quan đến uy tín của Nhà Trường nói chung và cá nhân từng giảng viên nói riêng vì vậy, để có thông tin cụ thể giúp Nhà trường kiểm tra, xử lý nhằm khắc phục hiện tượng như trên, Phòng Thanh tra Pháp chế đề nghị sinh viên mạnh dạn phản ánh kịp thời, cụ thể và cung cấp các chứng cứ chính xác các trường hợp vi phạm về địa chỉ: Phòng Thanh tra Pháp chế (tầng 4 nhà Tròn Khoa Y – giờ hành chính). Mọi thông tin phản ánh được đảm bảo bí mật theo đúng quy định pháp luật về khiếu nại/ tố cáo.

            2/ Ý kiến “ Đôi lúc Nhà trường còn thiếu tính dân chủ khi ra một số quyết định có liên quan đến sinh viên”

            Phòng Thanh tra pháp chế chân  thành cám ơn và tiếp thu ý kiến góp ý của sinh viên. Thời gian qua, phòng Thanh tra Pháp chế tích cực rà soát các văn bản, quyết định, quy định,…các quyết định/quy định đều được xây dựng trên cơ sở áp dụng các quy định của pháp luật, tuy nhiên sinh viên không nêu rõ Quyết định nào? Liên quan đến hoạt động gì? Quyền và lợi ích nào của sinh viên?...vì vậy Phòng Thanh tra pháp chế rất khó để trả lời/giải thích cụ thể từng vấn đề cho sinh viên. Nếu có thể sinh viên gởi góp ý của mình đến các “hộp thư góp ý”; gởi trực tiếp đến Phòng Thanh tra Pháp chế (tầng 4 nhà Tròn Khoa Y – giờ hành chính); trao đổi trực tiếp để phòng Thanh tra có thể xem xét đề xuất điều chỉnh/bổ sung cho phù hợp hoặc giải thích rõ hơn với sinh viên.

            Trên đây là một số ý kiến trao đổi/ trả lời các phản ánh của sinh viên. Trong quá trình học tập, rèn luyện, sinh hoạt tại Trường, nếu có vấn đề gì vướng mắc hoặc có các kiến nghị, đề xuất nhằm giúp Nhà trường nâng cao hiệu quả đào tạo, công tác quản lý học sinh/sinh viên, công tác giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học,... Phòng Thanh tra Pháp chế đề nghị học sinh/sinh viên phản ánh kịp thời và trực tiếp với các đơn vị chức năng liên quan của Nhà trường để được xử lý và giải quyết.