Tin tức

Nhằm mục đích thúc đẩy tinh thần sáng tạo khởi nghiệp trong sinh viên, gắn ý tưởng với thực tiễn cuộc sống và công việc và các lĩnh vực được đào tạo. Ngày 17/5 tại Hội trường Cửu Long, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ đã tổ chức Hội thảo “Khởi nghiệp trong sinh viên” năm 2024.


Nhằm mục đích thúc đẩy tinh thần sáng tạo khởi nghiệp trong sinh viên, gắn ý tưởng với thực tiễn cuộc sống và công việc và các lĩnh vực được đào tạo. Chiều ngày 13/5 tại Hội trường Cửu Long, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ đã tổ chức Hội thảo “Khởi nghiệp trong sinh viên” năm 2023.