Phòng Công tác sinh viên được thành lập vào năm 2003, với chức năng nhiệm vụ:
1. Chức năng:
Tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng về:
1.1. Quản lý sinh viên.
1.2. Tổ chức, quản lý công tác chính trị, tư tưởng trong sinh viên theo đúng các quy định hiện hành.
1.3. Công tác hỗ trợ người học.
2. Nhiệm vụ:
2.1. Quản lý sinh viên:
- Xây dựng, hướng dẫn thực hiện các qui định cụ thể trong Qui chế công tác sinh viên tại Trường Đại học Y Dược Cần Thơ và các văn bản khác liên quan đến quản lý sinh viên trình Hiệu trưởng phê duyệt, ban hành.
- Tổ chức tiếp nhận thí sinh trúng tuyển.
- Tổ chức thực hiện công tác quản lý các lớp sinh viên.
- Quản lý hồ sơ sinh viên; thống kê, lập các báo cáo định kỳ về sinh viên.
- Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc theo dõi, đánh giá ý thức học tập và kết quả rèn luyện của sinh viên theo từng học kỳ, năm học và toàn khóa học.
- Tham mưu cho Hiệu trưởng thực hiện công tác thi đua, khen thưởng và kỷ luật sinh viên.
- Thực hiện việc trao đổi kết quả học tập và rèn luyện của sinh viên với địa phương và gia đình.
- Tham mưu cho Hiệu trưởng thực hiện công tác quản lý đội ngũ cố vấn học tập.
- Phối hợp với các đơn vị ngoài trường trong công tác quản lý sinh viên ngoại trú.
- Xây dựng và quản lý hệ thống địa chỉ liên lạc với sinh viên sau tốt nghiệp; phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện công tác Khảo sát về việc làm của sinh viên tốt nghiệp.
- Quản lý thông tin cựu sinh viên và hoạt động của Ban liên lạc cựu sinh viên.
2.2. Tổ chức, quản lý công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho người học:
- Tham mưu xây dựng kế hoạch triển khai công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống;  tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nội quy và quy chế cho sinh viên; phối hợp tổ chức các hoạt động khác ngoài giờ lên lớp.
- Tổ chức và quản lý các đợt sinh hoạt công dân đầu khóa, đầu năm học theo kế hoạch; Tổ chức công tác đối thoại định kỳ giữa lãnh đạo Trường với sinh viên.
2.3. Hỗ trợ người học:
- Tổ chức thực hiện công tác đảm bảo chế độ chính sách xã hội, BHYT, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho sinh viên; quản lý hoạt động Tổ tư vấn tâm lý sinh viên.
- Phối hợp với các tổ chức, cá nhân hảo tâm xây dựng quỹ học bổng vượt khó, các học bổng tài trợ trong và ngoài nước.
- Tổ chức công tác hướng nghiệp, tư vấn việc làm cho sinh viên; công tác hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp.
- Tổ chức các hoạt động ngoại khóa nhằm phát triển kỹ năng cho sinh viên; tổ chức thực hiện công tác xét hoàn thành chuẩn năng lực sinh viên tốt nghiệp.
- Phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội sinh viên và các đơn vị tổ chức cho sinh viên tham gia các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao và các hoạt động xã hội vì lợi ích cộng đồng; công tác phòng chống dịch, bệnh.
- Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, giám sát thường xuyên nhằm duy trì nề nếp, giữ gìn vệ sinh môi trường của các lớp học để bảo đảm vệ sinh tại công trình chung.
- Quản lý hội trường Cửu Long của Trường.
- Lãnh đạo phòng qua các thời kỳ:
1. Ths. Huỳnh Ngọc Thanh (2003 – 2005)
2. Ths. Nguyễn Thanh Huy (2005 – 2008)
3. Ths. Trần Hoàng Ngôn (2008 – 2020)
4. Ths. Ngô Phương Thảo (2020 đến nay)
- Danh hiệu khen thưởng:
* Tập thể lao động xuất sắc các năm học 2009 – 2010, 2010 – 2011, 2011 – 2012, 2013 - 2014, 2016 -2017, 2018 - 2019, 2019 - 2020, 2021 - 2022, 2023-2024.
* Tập thể lao động tiên tiến năm học 2017 - 2018.
* Nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y Tế năm 2019.
* Nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ năm 2020.
* 01 Cán bộ được nhận Bằng khen Thủ tướng và 01 cán bộ được nhận Bằng khen Bộ trưởng Bộ Y tế năm học 2012 – 2013.
* Nhận Bằng khen của Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2021.
* 02 Cán bộ nhận Bằng khen Bộ trưởng Bộ Y tế năm học 2009 – 2010.
* 01 Cán bộ nhận bằng khen Bộ Y tế năm học 2019 - 2020.
* 02 Cán bộ nhận bằng khen Bộ Y tế năm học 2020 - 2021.
* 02 Cán bộ nhận bằng khen Bộ Y tế năm học 2021 - 2022.

 
 

 

Thông báo

Thông tin Liên hệ
 

 PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

 

 - Điện thoại: 0942.65.11.77

 

 - Email:  ctsv@ctump.edu.vn

 

 - Địa chỉ:  Tầng trệt - Tòa nhà Khu Hiệu Bộ,

             

                  Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

THÔNG TIN HƯỚNG DẪN

       

       

 

Bạn hài lòng về giao diện và bố cục của website của đơn vị
Thông tin trên website của đơn vị được cập nhật mới
Bạn tìm thấy được thông tin hữu ích từ website của đơn vị
Bình chọn  Kết quả
Số người online: 22
Tổng số lượt truy cập:236956