Thông báo - Sự kiện

Tuyển sinh
Thông báo dời lịch khai giảng lớp Siêu âm tổng quát cơ bản khóa 22

Thông báo Họp Lớp trưởng các lớp sau đại học chuẩn bị tốt nghiệp Thông báo lịch học tin học các lớp chuyên khoa cấp 1 K 2016 -2018, BSNT 2016-2019Thông báo dời lịch khai giảng lớp Siêu âm tổng quát cơ bản khóa 22Thông báo Khai giảng lớp điện tim khóa 2
Thông báo - tin tức
Lịch học môn giải phẫu các lớp CK1, Ck2, cao học khóa 2016 – 2018; BSNT khóa 2016 - 2019

Lịch học môn Sinh lý các lớp CK2 Nội, Nhi K2016-2018; CH Nội, YHCN K2016 - 2018 BSNT Nội, Nhi, TMH, Da Liễu K2016 - 2019 (tiếp theo)Thông báo Tuyển sinh Cao học và Nghiên cứu sinh đợt 1 năm 2017Thông báo phân công học viên các lớp sau đại học tham dự Lễ Khánh thành các hạng mục công trình dự án đầu tư xây dựng Trường và Hội nghị Khoa học công nghệ Bệnh viện lần thứ ILịch thi kết thúc học phần các lớp sau đại học (tháng 01/2017)
Cao học
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH RĂNG HÀM MẶT

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH RĂNG HÀM MẶTCHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH NHI KHOACHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH KIỂM NGHIỆM THUỐC VÀ ĐỘC CHẤTCHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH DỊCH TỄ HỌC
CKII
Thông báo chuẩn bị bảo vệ luận án Chuyên khoa cấp II năm 2016

Qui định qui chế
Quy định đào tạo trình độ tiến sĩ (sửa đổi bổ sung)

Qui định về nội dung và hình thức luận án tiến sĩQui định về nội dung hình thức tiểu luận tổng quan tiến sĩQui định về nội dung hình thức chuyên đề tiến sĩQui định về bổ túc kiến thức nghiên cứu sinh
Biểu mẫu
Đơn xin học ngắn hạn

Biểu mẫu xây dựng chương trình đào tạo liên tục của Trường Đại học Y Dược Cần Thơ.Biểu mẫu đề cương luận văn/luận án sau đại họcBiểu mẫu luận án cho CKIIBiểu mẫu luận văn cho CKI, CH, BSNT
Số người online: 1
Tổng số lượt truy cập:24573