Tin tức
Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở
[ Cập nhật vào ngày (09/02/2021) ]

Ngày 05/02/2021 Trường Đại học Y Dược Cần Thơ đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở.


Tên đề tài Nghiên cứu độc tính cấp và độc tính bán trường diễn của cao chiết chanh dây (Passiflora edulis Sims., Passifloraceae) trên chuột nhắt trắng do ThS. Trần Hoàng Yến làm chủ nhiệm đề tài và đồng tham gia là PGS.TS. Dương Xuân Chữ và TS. Đặng Duy Khánh.

 image001.jpg

Chủ nhiệm đề tài báo cáo kết quả nghiên cứu trước Hội đồng nghiệm thu

 image001.jpg

Chủ nhiệm đề tài báo cáo kết quả nghiên cứu trước Hội đồng nghiệm thu

Đề tài đã được thực hiện đúng theo mục tiêu và nội dung của đề cương đã phê duyệt. Kết quả của nghiên cứu sẽ làm cơ sở đánh giá tác dụng sinh học và tiềm năng ứng dụng của Chanh dây ở Việt Nam trong các nghiên cứu tiếp theo cũng như tạo tiền đề cho việc phát triển dược liệu này trong tương lai.

Tại buổi nghiệm thu, các thành viên Hội đồng đã thảo luận và nhất trí đánh giá nghiệm thu đề tài, đồng thời Hội đồng cũng đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp thu các ý kiến đóng góp của Hội đồng để bổ sung, hoàn chỉnh báo cáo tổng kết đề tài, hoàn thành hồ sơ gửi nghiệm thu chính thức.

 image001.jpg

Nhóm nghiên cứu chụp hình lưu niệm cùng Hội đồng nghiệm thu
Phòng Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tếCác ý kiến của bạn đọc

liên kết