đào tạo đại học


Vào lúc 09 giờ 00, ngày 03 tháng 3 năm 2020, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ đã tổ chức thẩm định, nghiệm thu cấp Trường Giáo trình Dinh dưỡng và Vệ sinh an toàn thực phẩm II do Bộ môn Dinh dưỡng, Khoa Y tế công cộng biên soạn.Xem tập tin đính kèm bên dưới.

Vào lúc 09 giờ 00, ngày 10 tháng 01 năm 2020, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ đã tổ chức thẩm định, nghiệm thu cấp Trường Giáo trình Chăm sóc sức khỏe Trẻ em 1 do Bộ môn Điều dưỡng đa khoa hệ Nội, Khoa Điều dưỡng - KTYH biên soạn.


Vào lúc 13 giờ 30, ngày 15 tháng 01 năm 2020, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ đã tổ chức thẩm định, nghiệm thu cấp Trường Giáo trình Bệnh học Lao do Bộ môn Lao, Khoa Y biên soạn.


Vào lúc 14 giờ 00, ngày 10 tháng 01 năm 2020, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ đã tổ chức thẩm định, nghiệm thu cấp Trường Giáo trình Thăm dò chức năng do Bộ môn Sinh lý, Khoa Y biên soạn.


liên kết

 

 

 

 

Số người online: 59
Tổng số lượt truy cập:23989727