đào tạo đại học
Nghiệm thu cấp Trường giáo trình Xét nghiệm Cơ bản
[ Cập nhật vào ngày (22/06/2020) ]

Vào lúc 14 giờ 00, ngày 17 tháng 6 năm 2020, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ đã tổ chức thẩm định, nghiệm thu cấp Trường Giáo trình Xét nghiệm Cơ bản do Bộ môn Xét nghiệm, Khoa Điều dưỡng - KTYH biên soạn.


 * Hội đồng thẩm định, nghiệm thu Giáo trình Xét nghiệm Cơ bản bao gồm:
1.  PGs.Ts. Trần Ngọc Dung    - Chủ tịch Hội đồng.
2.  Ts. Huỳnh Thị Mỹ Duyên    - Phản biện 1.
3.  Ts. Lê Thị Hoàng Mỹ          - Phản biện 2.
4.  Ths. Nguyễn Dương Hiển   - Ủy viên.
5.  Ths. Trần Thị Thu Thảo     - Ủy viên thư ký.    
Sau đây là một số hình ảnh tại buổi thẩm định, nghiệm thu: 

1.JPG

Ths. Trần Thị Thu Thảo - Thư ký hội đồng thông qua Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định, nghiệm thu Giáo trình Xét nghiệm Cơ bản cấp Trường.  


1.JPG

PGs.Ts. Trần Đỗ Hùng - Chủ biên giáo trình thay mặt Ban biên soạn báo cáo tóm tắt nội dung giáo trình Xét nghiệm Cơ bản


1.JPG

1.JPG

1.JPG

Các thành viên Hội đồng góp ý cho giáo trình Xét nghiệm Cơ bản


1.JPG

PGs.Ts. Trần Đỗ Hùng - Chủ biên Giáo trình thay mặt Ban biên soạn giải trình và trả lời các ý kiến của hội đồng 


1.JPG

Hội đồng thảo luận, đánh giá và kết luận giáo trình được thông qua


1.JPG

Ban biên soạn chụp ảnh lưu niệm cùng Hội đồng thẩm định, nghiệm thu

Phòng Đào tạo Đại họcCác ý kiến của bạn đọc

liên kết

 

 

 

 

 

Số người online: 45
Tổng số lượt truy cập:25213870