đào tạo đại học
Thẩm định, nghiệm thu cấp Trường Giáo trình Dân số học
[ Cập nhật vào ngày (14/07/2020) ]

Vào lúc 13 giờ 30, ngày 03 tháng 07 năm 2020, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ đã tổ chức thẩm định, nghiệm thu cấp Trường Giáo trình Dân số học do Bộ môn Thống kê - Dân số học, Khoa Y tế công cộng biên soạn.


* Hội đồng thẩm định, nghiệm thu Giáo trình Dân số học bao gồm:
1.  PGs.Ts. Phạm Thị Tâm              - Chủ tịch Hội đồng.
2.  PGs.Ts. Phạm Hùng Lực            - Phản biện 1.
3.  Bs.CKII. Nguyễn Văn Nành       - Phản biện 2.
4.  PGs.Ts. Lê Thành Tài               - Ủy viên.
5.  Ths. Trương Trần Nguyên Thảo - Ủy viên thư ký.    
Sau đây là một số hình ảnh tại buổi thẩm định, nghiệm thu: 

1.JPG

Ths. Trương Trần Nguyên Thảo - Thư ký hội đồng thông qua Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định, nghiệm thu Giáo trình Dân số học cấp Trường.   


1.JPG

Ths. Nguyễn Ngọc Huyền - thay mặt Ban biên soạn báo cáo tóm tắt nội dung giáo trình Dân số học


1.JPG


1.JPG


1.JPG

Các thành viên Hội đồng góp ý cho giáo trình Dân số học


1.JPG

Hội đồng thảo luận, đánh giá và kết luận giáo trình được thông qua 


1.JPG

Ts.Bs. Dương Phúc Lam và Ths Nguyễn Tấn Đạt thay mặt Ban biên soạn giải trình và trả lời các ý kiến của hội đồng 


1.JPG

Hội đồng thảo luận, đánh giá và kết luận giáo trình được thông qua


1.JPG

Ban biên soạn chụp ảnh lưu niệm cùng Hội đồng thẩm định, nghiệm thu 
Phòng Đào tạo đại họcCác ý kiến của bạn đọc

liên kết

 

 

 

 

 

 

Số người online: 192
Tổng số lượt truy cập:25549420