Giới thiệu sách


Thư viện trường Đại học Y Dược Cần Thơ xin trân trọng giới thiệu đến quý bạn đọc quyển sách “KÝ SINH TRÙNG Y HỌC” (Giáo trình Đại học). Quyển sách “KÝ SINH TRÙNG Y HỌC” (Giáo trình Đại học). - Chủ biên: PGS. TS. Trần Xuân Mai. - Nhà xuất bản: Y học. - Năm xuất bản: 2013. - Sách có 564 trang, khổ 20 x 26 cm. - Số phân loại tại Thư viện trường Đại học Y Dược Cần Thơ: 616.96/K600Thư viện trường Đại học Y Dược Cần Thơ xin trân trọng giới thiệu đến quý bạn đọc quyển sách “LƯỢNG GIÁ CHỨC NĂNG HỆ VẬN ĐỘNG”. Quyển sách “LƯỢNG GIÁ CHỨC NĂNG HỆ VẬN ĐỘNG”. - Chủ biên: PGS. TS. Trần Hậu Khang. - Nhà xuất bản: Giáo Dục Việt Nam. - Năm xuất bản: 2010. - Sách có 195 trang, khổ 19 x 27 cm. - Số phân loại tại Thư viện trường Đại học Y Dược Cần Thơ: 611.7/L561.


Thư viện trường Đại học Y Dược Cần Thơ xin trân trọng giới thiệu đến quý bạn đọc quyển sách “SỐC NHIỄM KHUẨN Ở TRẺ EM”. Quyển sách “SỐC NHIỄM KHUẨN Ở TRẺ EM”. - Tác giả: TS. BS. Phùng Nguyễn Thế Nguyên. - Nhà xuất bản: Y học. - Năm xuất bản: 2013. - Sách có 227 trang, khổ 16 x 24 cm. - Số phân loại tại Thư viện trường Đại học Y Dược Cần Thơ: 618.929/Ng527.


Thư viện trường Đại học Y Dược Cần Thơ xin trân trọng giới thiệu đến quý bạn đọc quyển sách “BỆNH HỌC DA LIỄU – Tập 1”. Quyển sách “BỆNH HỌC DA LIỄU – Tập 1”. - Chủ biên: PGS. TS. Trần Hậu Khang. - Nhà xuất bản: Y học. - Năm xuất bản: 2014. - Sách có 343 trang, khổ 19 x 27 cm. - Số phân loại tại Thư viện trường Đại học Y Dược Cần Thơ: 616.5/Kh106.


Thư viện trường Đại học Y Dược Cần Thơ xin trân trọng giới thiệu đến quý bạn đọc quyển sách “HÓA SINH LÂM SÀNG – Sách đào tạo Đại học Y”. Quyển sách “HÓA SINH LÂM SÀNG – Sách đào tạo Đại học Y”. - Chủ biên: GS. TS. Tạ Thành Văn. - Nhà xuất bản: Y học. - Năm xuất bản: 2013. - Sách có 307 trang, khổ 19 x 27 cm. - Số phân loại tại Thư viện trường Đại học Y Dược Cần Thơ: 612.015/Tr561.


Thư viện trường Đại học Y Dược Cần Thơ xin trân trọng giới thiệu đến quý bạn đọc quyển sách “THUỐC GIÃN CƠ - BẰNG CHỨNG NGHIÊN CỨU VÀ SỬ DỤNG TRONG GÂY MÊ HỒI SỨC”. Quyển sách “THUỐC GIÃN CƠ – BẰNG CHỨNG NGHIÊN CỨU VÀ SỬ DỤNG TRONG GÂY MÊ HỒI SỨC”.  Chủ biên: PGS. TS. Nguyễn Hữu Tú  Nhà xuất bản: Y học.  Năm xuất bản: 2013.  Sách có 204 trang, khổ 16 x 24 cm.  Số phân loại tại Thư viện trường Đại học Y Dược Cần Thơ: 615.781/T500.


Thư viện trường Đại học Y Dược Cần Thơ xin trân trọng giới thiệu đến quý bạn đọc quyển sách“CÁC DẠNG VÀ KÍCH THƯỚC ĐỘNG MẠCH Ở NGƯỜI VIỆT NAM”. Quyển sách“CÁC DẠNG VÀ KÍCH THƯỚC ĐỘNG MẠCH Ở NGƯỜI VIỆT NAM”. - Tác giả: Lê Văn Cường - Nhà xuất bản: Y Học. - Năm xuất bản: 2012. - Sách có 286 trang, khổ 20.5 x 29 cm. - Số phân loại tại Thư viện trường Đại học Y Dược Cần Thơ: 611.13/C561


Thư viện trường Đại học Y Dược Cần Thơ xin trân trọng giới thiệu đến quý bạn đọc quyển sách “PHÔI THAI HỌC” (THỰC NGHIỆM VÀ ỨNG DỤNG LÂM SÀNG) Quyển sách “PHÔI THAI HỌC” (THỰC NGHIỆM VÀ ỨNG DỤNG LÂM SÀNG). - Tác giả: Đỗ Kính. - Nhà xuất bản: Y học. - Năm xuất bản: 2011. - Sách có 858 trang, khổ 19 x 27 cm. - Số phân loại tại Thư viện trường Đại học Y Dược Cần Thơ: 612.64/K313


tiện ích

 

 

 

 

 

 

 

Tiện ích