Văn bản Trường
MỤC LỤC CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN ĐẾN ĐÀO TẠO, KHẢO THÍ, ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG (Nhấp vào link này để xem danh sách văn bản)
[ Cập nhật vào ngày (18/01/2019) ]


TT

 hiệu

Ngày

Trích yếu

Ghi chú

1

502/QĐ-ĐHYDCT

06/06/2017

Quyết định về việc ban hành Quy định mở ngành đào tạo trình độ đại học

 

2

509/QĐ-ĐHYDCT

08/06/2017

Quyết định về việc ban hành Quy định lấy ý kiến phản hồi người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên và hoạt động giảng dạy của kỹ thuật viên

 

3

 777/QĐ-ĐHYDCT

21/08/2017 

Quyết định về việc ban hành Quy định đào tạo đại học theo hệ thống tín chỉ (sửa đổi)

 

4

  778/QĐ-ĐHYDCT

21/08/2017 

Quyết định về việc ban hành Quy định tổ chức, quản lý học viên, sinh viên đi thực tập ở nước ngoài

 

5

 950/QĐ-ĐHYDCT

08/09/2017 

Quyết định về việc ban hành Quy định tổ chức, hướng dẫn, đánh giá việc tự học trong chương trình đào tạo đại học, sau đại học theo hệ thống tín chỉ

 

6

 1024/QĐ-ĐHYDCT 

19/09/2017 

Quyết định về việc ban hành Quy định miễn học phần Ngoại ngữ, Tin học và Giáo dục thể chất

 

7

1048/QĐ-ĐHYDCT

27/09/2017 

Quyết định về việc ban hành Quy định đào tạo liên tục của Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

 

1361/QĐ-ĐHYDCT 

 13/11/2017

Quyết định về việc ban hành Quy định xây dựng ngân hàng câu hỏi thi tại Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

 

 1406/QĐ-ĐHYDCT 

 22/11/2017

Quyết định về việc ban hành Quy định thi kết thúc học phần (điều chỉnh, bổ sung) tại Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

 

10 

 1419/QĐ-ĐHYDCT

28/11/2017 

Quyết định về việc ban hành Quy định quản lý sử dụng kinh phí đào tạo liên tục

 

11

200/QĐ-ĐHYDCT

27/02/2018

Quyết định ban hành Quy định quy đổi giờ giảng chuẩn và định mức chi hỗ trợ giảng dạy sau đại học

 

12

1949/QĐ-ĐHYDCT

24/9/2018

Quyết định ban hành Quy định về giảng dạy các chủ đề, học phần bằng tiếng Anh cho trình độ đại học hệ chính qui

 

13

2238/QĐ-ĐHYDCT

26/10/2018

Quyết định ban hành Quy định thực hiện chuyên đề tốt nghiệp bậc đại học

 

14

2550/QĐ-ĐHYDCT

25/12/2018

Quyết định ban hành Quy định tự đánh giá chất lượng giáo dục chương trình đào tạo

 

15

2551/QĐ-ĐHYDCT

25/12/2018

Quyết định ban hành Quy định tự đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học

 

16

2552/QĐ-ĐHYDCT

25/12/2018

Quyết định ban hành Quy định lấy ý kiến của các bên liên quan về công tác đào tạo và các hoạt động khác của trường

17

2555/QĐ-ĐHYDCT

30/10/2018

Quy định về việc mức thu học phí các lớp ngắn hạn năm học 2018-2019

 

Ban biên tậpCác ý kiến của bạn đọc