Văn bản Trường
MỤC LỤC CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN ĐẾN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC (Nhấp vào link này để xem danh sách văn bản)
[ Cập nhật vào ngày (18/01/2019) ]


TT

 hiệu

Ngày

Trích yếu

Ghi chú

1

1079/QĐ-ĐHYDCT

29/09/2017

Quyết định về việc ban hành Quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

 

2

2339/QĐ-ĐHYDCT

12/11/2018

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều trong Quyết định 306/QĐ-ĐHYDCT  ngày 10/3/2015 của Hiệu trưởng Quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học đối với giảng viên

 

3

2562/QĐ-ĐHYDCT

26/12/2018

Quyết định ban hành Quy định về hoạt động sáng kiến cải tiến

 

4

2563/QĐ-ĐHYDCT

19/11/2018

Quyết định ban hành Quy định về tư vấn, hỗ trợ công bố bài báo quốc tế Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

 

5

2570/QĐ-ĐHYDCT

28/12/2018

Quyết định ban hành Quy định về mời chuyên gia nước ngoài giảng dạy tại Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

 
Ban biên tậpCác ý kiến của bạn đọc