Bộ môn Tin học

Kiểm tra thực tập

- Lịch kiểm tra

- Kết quả

Phúc khảo bài thi

- Đăng ký phúc khảo : Tại đây

- Kết quả phúc khảo

Đăng ký đổi buổi thực tập